Hal Denetimleri

Belediyemizce meyve ve sebze halinde bulunan işyerleri ile araçlar 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a istinaden denetlenmektedir. Ayrıca su ürünleri halinde satışların kontrolü sağlanarak, aykırı haller için gerekli tutanaklar düzenlenerek, idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Hal içerisinde nizam ve intizam sağlanarak izinsiz işgale ve seyyar satıcılara, dilencilik yapanlara müdahale edilmekte ve hal içerisindeki trafik düzeni sağlanmaktadır. Hal dışında da market, depo ve kamyonların faaliyetleri denetlenmektedir.

Yapılan denetimler sonucu ihlalin türüne göre “Cezalı Hal Rüsum Tutanağı” veya “İdari Para Cezası Tutanağı” düzenlenmekte ve tutanaklar Belediye Encümeni’nde değerlendirilmektedir.

Hal Denetim Faaliyetleri

 Ölçü20162017201820192020
Meyve ve Sebze HaliHal İçindeki ve Dışındaki İşyeri ve Araçların Denetim Sayısı

Adet

31.22741.13825.47624.71438.303
Cezalı Hal Rüsum TutanağıAdet1.137869   409422842
İdari Yaptırım TutanağıAdet1.6491.1994534941.390
Cezalı Olarak Kesilen Hal Rüsum TutarıTL1.645.3761.098.175536.788759.4591.822.009
İdari Para CezasıTL265.537388.588175.686217.053739.507
Su Ürünleri HaliDüzenlenen Tutanak Sayısı*Adet273217352124453
İdari Para Cezası*TL36.21034.49863.75923.09687.988

*Su Ürünleri Deneti Kapsamında Verilen İdari Para Cezası Tutarına 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında kesilen cezalar ile birlikte 2016 yılından itibaren 5326 sayılı kanuna istinaden kesilen ceza tutanak sayıları ve ceza tutarları eklenmiştir.