Tayfun Karali, 1967 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldu. 1987-1989 yılları arasında ‘Avrupa Topluluklarının Hukuki Yapısı’ üzerine yüksek lisans yaptı. 1995 yılına dek avukatlık mesleğine devam etti.

1995 yılında Fatih Belediyesi’nde Başkan Yardımcısı olarak belediyecilik hayatına başladı. 1995-1999 yılları arasında Fatih Belediyesi’nde belediyecilik adına birçok başarılı projeye imza attı. (Zeyrek Evleri, Fener-Balat Rehabilitasyon Projesi, Eğitim Parkları vb.)

Tayfun Karali, 1999 yılında Fatih Belediye Başkanlığı görevi için aday oldu. 1999 Yerel Seçimleri sonrasında, Mayıs ayı itibari ile Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı olarak memuriyete geri döndü. Fatih ve Beşiktaş belediyelerinde görev yaptığı dönemlerde başta madde bağımlılığı konusu olmak üzere; eğitim, kültür, spor ve yerel yöneticilik anlamında yurt içi ve yurt dışında birçok araştırma, seminer ve projeye aktif anlamda katıldı. Bu konularda yöneticiliğini yaptığı birçok Sivil Toplum Örgütü vasıtasıyla çalışmalar yürütmekte. Bizzat kurucusu olduğu sivil toplum örgütleri; İstanbul Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı, KOCAV, Mazlumder İst. Şb., Y.Ş.A. Balat Eğitim Spor Kültür Derneği‘dir. Yöneticisi olduğu ve faaliyetlerine katıldığı sivil toplum örgütlerinden bazıları da şunlardır; İstanbul Güreş İhtisas Kulübü Koruma Vakfı, Hukukçular Derneği, Y.S.S. Spor Kulübü, İstanbul Güreş İhtisas Spor Kulübü. Ayrıca 2000-2002 yılları arasında Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Karali, 1985-1991 yılları arasında Milli Takım seviyesinde güreş sporuyla uğraştı. Yirminin üzerinde müsabakada mili sporcu olarak Türkiye’yi temsil etti. 23.08.2004 – 05.05.2011 tarihleri arasında  İstanbul Darülaceze Müdürlüğü görevini yürüttü. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı görevini sürdürmekte olan Karali, iki kız çocuğu babasıdır.

Yetki Görev ve Sorumlulukları 

Zabıta Daire Başkanlığının görev ve sorumluları genel hatları aşağıda belirtilmiştir.

Daire Başkanlığının amacı Belediye Başkanlığı tarafından uhdesine verilen Müdürlüklerin koordinasyonu ve işbirliği içinde uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasının temini ile denetimlerinin sağlanmasıdır.

Kendisine bağlı Müdürlüklerin görev ve personel ile ilgili denetimini yapmak,

Kendisine bağlı Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

İşyerlerinin denetimini yaptırmak, mevzuatın öngördüğü müeyyideleri yetkili
kılındığı hallerde re’sen, bunun dışında yetkili mercilerin kararlarına dayanarak
uygulamak,

Başkanlık Makamınca verilen emirler doğrultusunda gerekli uygulamaları yapmak,

Kendisine bağlı Müdürlüklerin personel, araç-gereç, malzeme ve ihtiyaç duyulan personel kadrolarını belirlemek, bu konuda ilgili birimlere yazışmalar
yapılmasını sağlamak,

Kendisine bağlı Müdürlüklerin ihtiyaca göre teşkilatlanmasını tespit edip Başkanlık Makamına teklif etmek,

Kendisine bağlı Müdürlüklerin en verimli şekilde çalışması için projeler üretmek, mevzuat tasarılarını düzenleme ve yöntem yönünden incelemek.

Başkanlık Makamına, bağlı Müdürlüklerin aylık ve yıllık faaliyetleri hakkında
rapor ve brifing vermek,

5393 sayılı Belediye Kanununun 80. maddesine göre İl sınırları içindeki; Akaryakıt, LPG ve CNG Otogaz istasyonlarının ruhsatlandırılması, denetlenmesi ve yaptırım uygulanması,

İl sınırı içindeki yolcu ve yük terminalleri ile kapalı ve açık otoparkların ruhsatlandırılması, (5216 7t md.) ve denetlenmesi,

Belediye mülklerindeki tüm işyerlerinin ruhsatlandırılması, (5216 7d md.)

İl sınırı içindeki tüm 1.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi,

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre 32 İlçe ve 41 beldenin ana arterlerinin denetlenmesi ve her türlü izinsiz işgallerin kaldırılması sağlamak,

İlan Reklam Yönetmeliği hükümleri ve Kentsel Tasarım Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonunun aldığı kararlar uyarınca Büyükşehir Belediyesi görev yetki ve sorumluluk alanında bulunan alanlarda İstanbul’un kent estetiğini ve sülietini bozan, görüntü kirliliği yaratan reklam unsurlarının kaldırılmasını ve denetlenmesinin sağlanması,

İstanbul’un Prestij meydanlarında her türlü seyyar faaliyetlerinin ve izinsiz işgallerin kaldırılması ve denetlenmesi,

İstanbul’da bulunan meyve sebze ve su ürünleri hallerinin denetlenmesinin sağlanması,

İstanbul’a araçla giriş yapılan 9 ayrı noktasında kaçak kömür, sebze ve meyve denetiminin sağlanması,

İstanbul deniz sahasında deniz kirliliği yaratan deniz araçlarının denetimlerinin sağlanması,

Bağaziçi Sit alanında kaçak yapılaşma ile ilgili denetimlerin yapılması,

İstanbul’da ikamet eden ve maddi sıkıntı içerisinde bulunan ailelerin ve vatandaşlarının eşyaları ile birlikte memleketlerine intikallerinin sağlanması,

Büyükşehir Belediye Başkanlığınca İstimlak edilen ve ilgili müdürlüklerce yıkım kararı alınan kaçak yapı ve işgallerin yıkım işlemlerinin yapılması,

İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanlıklarınca yapılacak yıkımlarda, ilgili Belediye Başkanlıklarınca takviye personel, araç ve gereç takviyelerinin yapılmasının sağlanması,

Zabıta Daire Başkanlığı

Sekreterlik  Tel : 0212 449 92 43

Adres : Topçular Mahallesi  Beylerbeyi  caddesi İBB Edirnekapı birimleri Eyüpsultan /İST.

 Zabıta Daire Başkanlığına Bağlı  Müdürlükler:

Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğü

Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Zabıta Tedbir Müdürlüğü

Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Ad Soyad:Tayfun Karali
Görev:Daire Başkanı
Birim Adı:Zabıta Daire Başkanlığı
Telefon:0212 449 92 43
Santral:0212 449 92 43
Faks:0212 513 71 31
E-posta:E-mail için tıklayın
Adres:Topçular Mahallesi Beylerbeyi caddesi İBB Edirnekapı birimleri Eyüpsultan/İST.