TÜKETİCİ HAKLARINI KORUMAYA YÖNELİK DENETİMLER

Belediyemizce, tüketicilerin; ekonomik çıkarlarını korumak amacı ile satışa arz edilen mal ve hizmetlerin fiyat etiketleri ve ücret tarifelerine yönelik denetimler yapmakla birlikte, tüketicileri bilgilendirme ve bilinçlendirme yönünden de çalışmalar yürütülmektedir.

İşyerlerinde denetim yapılırken, işyeri sahiplerine veya yöneticilerine tüketici rehberi verilerek, 6502 sayılı Tüketici Kanunu hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Belediyemize gelen tüketici konulu şikâyetler Tüketici Hakları Zabıta Amirliği tarafından öncelikli olarak değerlendirilmekte ve çözüme kavuşturulmaktadır. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu ve vakit geçirdiği meydanlar ile alışveriş merkezlerine stantlar kurularak tüketici hakları konusunda vatandaşlara bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Eğitim öğretim kurumlarında, sivil toplum kuruluşu olan derneklerde, engelli merkezlerinde tüketici hakları konulu seminerler düzenlenmektedir. Bu seminerlere katılan vatandaşlarımıza, ayıplı mal, hizmet sektörü, garanti şartları, satış sonrası hizmetler, kapıdan satışlar, mesafeli sözleşmeler (satışlar), kredi kartları, bankacılık hizmetleri, iletişim hizmetleri, fiyat etiketi, tarife listesi ve benzeri konularda tüketici hakları anlatılmaktadır. Tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve zararlarını tazmin etmek amacı ile belediyemize veya diğer yetkili kurum ve kuruluşlara nasıl müracaat edecekleri de bu seminerler aracılığı ile anlatılmaktadır.

Tüketici Bilgilendirme Faaliyetleri

Ölçü 2014 2015 2016 2017 2018
Düzenlenen Seminer Sayısı Adet 184 194 107 180 88
Seminerlere Katılan Kişi Sayısı Kişi 7.227 9.230 11.205 15.365 8.995
Dağıtılan Broşür Sayıları Adet 45.243 38.500 31.600 44.230 27.529

Tüketici Masası Faaliyetleri (Adet)

2014 2015 2016 2017 2018
Gelen Şikâyet Sayısı 20.563 6.372 7.168 5.461 16.345
Çözümlenen Şikâyet Sayısı 13.116 4.212 4.780 3.820 14.662
İlgili Birime Yönlendirilen Şikâyet Sayısı 7.447 2.160 2.388 1.641 1.683

Etiket ve Tarife Denetimleri

Satışa arz edilen mal ve hizmetlerin fiyat etiketleri ve ücret tarifelerine yönelik olarak zabıta ekiplerimiz tarafından denetimler yapılmakta, üzerlerinde fiyat etiketi veya ücret tarifesi bulundurmayan işyeri ilgilileri hakkında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği tespit tutanağı düzenlenmekte ve idari yaptırım kararı verilmek üzere İstanbul Valiliği’ne gönderilmektedir.

Yıl içerisinde fiyat tarifesi ve etiketi yönünden 21.556 denetim gerçekleştirilmiş olup, 1.911 adet idari yaptırım tutanağı düzenlenerek, 1.343.855 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

Etiket ve Tarife Denetim Faaliyetleri

Ölçü 2014 2015 2016 2017 2018
Yapılan Denetim Adedi Adet 30.647 29.382 18.370 26.816 21.556
İdari Yaptırım Tutanağı Adet 1.590 1.801 1.262 1.266 1.911
İdari Para Cezası TL 848.347 1.388.815 1.508.185 1.332.152 1.343.855