TÜKETİCİ HAKLARINI KORUMAYA YÖNELİK DENETİMLER

Belediyemizce, tüketicilerin; ekonomik çıkarlarını korumak amacı ile satışa arz edilen mal ve hizmetlerin fiyat etiketleri ve ücret tarifelerine yönelik denetimler yapmakla birlikte, tüketicileri bilgilendirme ve bilinçlendirme yönünden de çalışmalar yürütülmektedir.

İşyerlerinde denetim yapılırken, işyeri sahiplerine veya yöneticilerine tüketici rehberi verilerek, 6502 sayılı Tüketici Kanunu hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Belediyemize gelen tüketici konulu şikâyetler Tüketici Hakları Zabıta Amirliği tarafından öncelikli olarak değerlendirilmekte ve çözüme kavuşturulmaktadır. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu ve vakit geçirdiği meydanlar ile alışveriş merkezlerine stantlar kurularak tüketici hakları konusunda vatandaşlara bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Eğitim öğretim kurumlarında, sivil toplum kuruluşu olan derneklerde, engelliler ve İSMEK merkezlerinde tüketici hakları konulu seminerler düzenlenmektedir. Bu seminerlere katılan vatandaşlarımıza, ayıplı mal, hizmet sektörü, garanti şartları, satış sonrası hizmetler, kapıdan satışlar, mesafeli sözleşmeler (satışlar), kredi kartları, bankacılık hizmetleri, iletişim hizmetleri, fiyat etiketi, tarife listesi ve benzeri konularda tüketici hakları anlatılmaktadır. Tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve zararlarını tazmin etmek amacı ile belediyemize veya diğer yetkili kurum ve kuruluşlara nasıl müracaat edecekleri de bu seminerler aracılığı ile anlatılmaktadır.

Tüketici Bilgilendirme Faaliyetleri

  Ölçü 2013 2014 2015 2016 2017
Düzenlenen Seminer Sayısı Adet 61 184 194 107 180
Seminerlere Katılan Kişi Sayısı Kişi 4.090 7.227 9.230 11.205 15.365
Dağıtılan Broşür Sayıları Adet 39.609 45.243 38.500 31.600 44.230

Tüketici Masası Faaliyetleri (Adet)

  2013 2014 2015 2016 2017
Gelen Şikâyet Sayısı 23.904 20.563 6.372 7.168 5.461
Çözümlenen Şikâyet Sayısı 15.503 13.116 4.212 4.780 3.820
İlgili Birime Yönlendirilen Şikâyet Sayısı 8.401 7.447 2.160 2.388 1.641

Etiket ve Tarife Denetimleri

Satışa arz edilen mal ve hizmetlerin fiyat etiketleri ve ücret tarifelerine yönelik olarak zabıta ekiplerimiz tarafından denetimler yapılmakta, üzerlerinde fiyat etiketi veya ücret tarifesi bulundurmayan işyeri ilgilileri hakkında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği tespit tutanağı düzenlenmekte ve idari yaptırım kararı verilmek üzere İstanbul Valiliği’ne gönderilmektedir.

Yıl içerisinde 26.816 adet iş yeri, fiyat tarifesi ve etiketi yönünden denetlenmiş olup, 1.266 adet idari yaptırım tutanağı düzenlenerek, 1.332.152 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

Etiket ve Tarife Denetim Faaliyetleri

  Ölçü 2013 2014 2015 2016 2017
Denetlenen İşyeri Adet 29.313 30.647 29.382 18.370 26.816
İdari Yaptırım Tutanağı Adet 1.653 1.590 1.801 1.262 1.266
İdari Para Cezası TL 1.197.687 848.347 1.388.815 1.508.185 1.332.152