İlan ve Reklam Elemanları Denetimleri

Belediyemiz görev yetki ve sorumluluk alanlarına konan her türlü reklam, ilan ve tanıtım elemanları ve benzerlerinin yol açacağı görüntü kirliliğini engellemek, kent estetiğine katkıda bulunmak amacı ile zabıta ekiplerimizce denetimler yapılmaktadır. Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği gereği izni veya uygunluk görüşü bulunmayan, belediyemizin sorumlu olduğu alanlarda görüntü kirliliği oluşturan ve kent estetiğini olumsuz etkileyen 94.893 adet reklam, ilan ve tanıtım elemanı yıl içerisinde zabıta ekiplerimizce kaldırılmıştır. Bu işlemler neticesinde toplam 442.222 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

Kaldırılan İlan ve Reklam Eleman Sayıları ve Uygulanan İdari Para Cezaları

  Ölçü 2013 2014 2015 2016 2017
Kaldırılan İlan ve Reklam Elemanı Adet 133.604 162.974 87.975 39.063 94.893
İdari Yaptırım Tutanağı Adet 1.382 759 402 476 523
İdari Para Cezası TL 453.001 211.692 342.377 359.407 442.222