Terminal Denetimleri

Terminallerde yapılan denetimler kapsamında, zabıta ekiplerimizce nizam ve intizam sağlanarak, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan işyerleri denetlenerek, kurallara uymayan iş yerleri hakkında 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği ihlal tespit tutanağı veya idari para cezası karar tutanağı düzenlenmektedir.

Yıl içerisinde otogar içerisinde 17.252 denetim yapılmıştır. Denetimler sonucunda 268.969 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca, otogar içerisinde izinsiz olarak faaliyet gösteren seyyar satıcılar faaliyetten men edilmekte ve vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere mani olunmaktadır.

Terminallerde Yapılan Denetimler

Ölçü20162017201820192020
Denetlenen İşyeriAdet3.4354.0114.6673.55017.252
İdari Yaptırım Tutanağı*Adet3.6362.2983.9232.2421.223
İdari Para Cezası*TL1.617.155669.439837.747543.085268.969
Faaliyetten Men Edilen İşyeriAdet4219740

*5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 1608 Sayılı Kanun