Terminallerde Yapılan Denetimler

Terminallerde yapılan denetimler kapsamında, zabıta ekiplerimizce nizam ve intizam sağlanarak, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan işyerleri denetlenerek, kurallara uymayan iş yerleri hakkında 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği ihlal tespit tutanağı veya idari para cezası karar tutanağı düzenlenmektedir.

Yıl içerisinde otogar içerisinde bulunan işyerlerinin tamamı denetlenmiştir. Denetimler sonucunda 669.439 TL idari para cezası uygulanmış ve 19 adet iş yeri faaliyetten men edilmiştir.

Ayrıca, otogar içerisinde izinsiz olarak faaliyet gösteren seyyar satıcılar faaliyetten men edilmekte ve vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere mani olunmaktadır.

Terminallerde Yapılan Denetimler

  Ölçü 2013 2014 2015 2016 2017
Denetlenen İşyeri Adet 4.752 3.267 5.136 3.435 4.011
İdari Yaptırım Tutanağı* Adet 2.059 6.796 6.473 3.636 2.298
İdari Para Cezası* TL 327.565 3.662.614 3.894.899 1.617.155 669.439
Faaliyetten Men Edilen İşyeri Adet 93 33 39 42 19

*5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 1608 Sayılı Kanun