Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atığı Kirliliğinin Engellenmesi

İstanbul’da hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının denetim ve idari yaptırımı; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, ilgili diğer kanunlar, yönetmelikler ve Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Yetki Devri Genelgesi hükümleri doğrultusunda belediyemizce yürütülmektedir.

Bu kapsamda Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı faaliyetleri denetlemekte ve izinli depolama sahaları dışındaki yerlere dökülmesi önlenmektedir. Kaçak dökümleri önlemek için döküm yapılması muhtemel alanlarda yıl içerisinde 228.627 adet denetim yapılmış olup, izinli depolama sahaları dışındaki yerlere döküm yapan gerçek ve tüzel kişiler hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereği tespit tutanağı düzenlenerek cezai işlem uygulanmak üzere Çevre Koruma Müdürlüğüne gönderilmektedir. Ayrıca, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği idari para cezası uygulanmaktadır.

Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atığı Denetim Faaliyetleri

Ölçü20162017201820192020
İdari Yaptırım TutanağıAdet3694445361961.160
İdari Para CezasıTL828.890990.415821.258227.5331.448.031