Ruhsatlandırma ve Denetim Hizmetleri

İş Yerlerinin Ruhsatlandırılması
Ruhsatlandırma çalışmaları kapsamında, belediyemizin sorumluluğunda bulunan alanlardaki işyerlerine, gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere, yolcu ve yük terminallerine, kapalı ve açık otoparklara, her türlü akaryakıt istasyonları ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) istasyonlarına ruhsat verme ve denetleme faaliyetleri yürütülmektedir.

Belediyemiz Gayrisıhhi Müessese (GSM) İnceleme Kurulu tarafından birinci sınıf gayrisıhhi müesseselere, akaryakıt ve LPG/LNG/CNG istasyonlarına yönelik; çalışma ruhsatı ve ruhsat devir işlemi, deneme izni, yer seçimi ve tesis kurma izni, kurulum ve yerleşim projesi/tadilat kurulum ve yerleşim projesi onayı konularında değerlendirmeler yapılmakta ve gerekli kararlar alınmaktadır.

Gayri Sıhhi Müessese (GSM) İnceleme Kurulu İşlemleri (Adet)

20162017201820192020
GSM İnceleme Kurulunda Görüşülen Dosya294296246214185
Verilen Deneme İzni4634271920
Verilen Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı20819093163134
Kurulum ve Yerleşim Projesi/Tadilat Kurulum ve Yerleşim Projesi *141014910
Diğer İşlemler (Ruhsat İptali, Uygun Görülmeyenler)2662232322

*Önceki yıllarda yapılan raporlamalarda ilgili sütun verileri “Verilen Avan Proje Onayı’’ ismi ile gösterilmiştir.

Düzenlenen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Sayısı (Adet)

20162017201820192020
Birinci Sınıf GSM ve Akaryakıt İstasyonları208365275255186
Sıhhi ve Umuma Açık İşyerleri300354268139151
Açık-Kapalı Otoparklar 891171137459

Toplum Düzenine Yönelik Denetimler

İş yerlerine yönelik yapılan denetimler kapsamında; Gayrisıhhi ve Sıhhi Müessese Denetimleri, Terminal Denetimleri, Etiket ve Tarife Denetimleri, İş Yeri Sağlık Denetimleri, Hal Denetimleri yapılmaktadır.

Yıl içinde Kayıtlı Akaryakıt İstasyonları, Gayrisıhhi ve Sıhhi Müesseselerin tamamına yönelik denetim yapılmıştır.

İş Yeri Denetim Faaliyetleri (Adet)

20162017201820192020
Gayrisıhhi ve Sıhhi Müessese Denetimleri7.55211.5849.85110.03010.951
Etiket ve Tarife Denetimleri18.37026.81621.55621.11129.531
Terminal Denetimleri3.4354.0114.6673.55017.252
Hal Denetimleri31.65741.13825.44924.71438.303

Gayrisıhhi Müessese ve Sıhhi Müessese Denetimleri

Zabıta ve ilgili ruhsat birimi teknik personeli tarafından, gayrisıhhi müesseseler, akaryakıt istasyonları ve sıhhi müesseseler; gerek iş yeri başvuruları ve kurumlardan gelen şikâyetler doğrultusunda, gerekse belediyemiz sorumluluğundaki iş yerlerinde verilen ruhsat şartlarının korunup korunmadığı hususunda denetimler yapılmaktadır.

Denetimler sonucunda da tespit edilen eksikliklerin giderilmesi iş yeri ilgililerinden istenilmekte, ruhsat şartlarını sağlamayan iş yerleri için de faaliyetten men işlemleri uygulanmaktadır.

Gayrisıhhi Müessese (GSM) ve Sıhhi Müessese Denetimleri, Faaliyetten Men İşlemleri (Adet)

20162017201820192020
Gayrisıhhi Müessese (GSM) ve Akaryakıt İstasyonları3.1754.3633.9844.1654.388
Sıhhi Müesseseler4.3777.2215.8675.8656.563
Faaliyetten Men Edilen İş Yerleri588457222168360

Etiket ve Tarife Denetimleri

Satışa arz edilen mal ve hizmetlerin fiyat etiketleri ve ücret tarifelerine yönelik olarak zabıta ekiplerimiz tarafından denetimler yapılmakta, üzerlerinde fiyat etiketi veya ücret tarifesi bulundurmayan işyeri ilgilileri hakkında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği tespit tutanağı düzenlenmekte ve idari yaptırım kararı verilmek üzere İstanbul Valiliği’ne gönderilmektedir.

Yıl içerisinde fiyat tarifesi ve etiketi yönünden 29.531 denetim gerçekleştirilmiş olup, 2.338 adet tutanak düzenlenerek, 1.430.641 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

Etiket ve Tarife Denetim Faaliyetleri

Ölçü20162017201820192020
Yapılan Denetim AdediAdet18.37026.81621.55621.11129.531
İdari Yaptırım TutanağıAdet1.2621.2661.9117132.338
İdari Para CezasıTL1.508.1851.332.1521.343.8551.270.6851.430.641