Yıkım Kararlarının Uygulanması

Belediye Encümenimizin ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapı ve binalar hakkında almış olduğu kararlar, ıslah ve tasfiye edilecek gecekondulara yönelik alınan kararlar doğrultusunda yıkım işlemleri ile kamulaştırılan taşınmaz mallar üzerindeki yapı ve binaların tahliye ve yıkım işlemleri yapılmaktadır.

Ayrıca, afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkma konusunda ilçe belediyelerinin talepleri doğrultusunda iş makinası, araç gereç ve zabıta desteği sağlanmaktadır.

Yıl içerisinde yapılan yıkımların % 98 ’i maddi hasarsız olarak tamamlanmıştır. Yıl içerisindeki yıkım taleplerinin tamamı gerçekleştirilmiştir.

Yıkılan Bina Sayısı (Adet)

20162017201820192020
775   – Gecekondu Kanununa göre22919526325344
2942 – Kamulaştırma Kanununa göre139581295219
3194 – İmar Kanununa göre72635
Diğer6635120490542

Boğaziçi Sit Alanında (Ön Görünüm Bölgesi) Kaçak Bina Yıkımları

20162017201820192020
775   – Gecekondu Kanununa göre5554654324
2960 – Boğaziçi Kanununa göre7765476529