Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetleri Engellemeye Yönelik Yapılan Denetimler

Belediyemizin yetki ve sorumluluğundaki meydan, bulvar, cadde, sokak, ana yol, yaya kaldırımı gibi kamuya ait ortak kullanım alanlarında ki izinsiz işgallere ve seyyar satıcılara yönelik yapılan denetimler ile kentin estetiğini bozan izinsiz işgaller kaldırılmakta ve ilgilileri hakkında yasal işlem yapılmaktadır.

Bu kapsamda yıl içerisinde 20.243 adet kayıt dışı ekonomik faaliyet engellenmiştir.

Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetleri Engellemeye Yönelik Denetimler

  Ölçü 2013 2014 2015 2016 2017
Engellenen Kayıtdışı Ekonomik Faaliyet Sayısı Adet 20.334 24.800 42.537 21.559 20.243*
Kaldırılan İşgal Sayısı (Anaarter ve Meydanlar) Adet 11.141 12.730 13.194 8.370 6.306
İdari Yaptırım Tutanağı Adet 5.074 5.475 1.461 1.459 1.475
İdari Para Cezası TL 446.512 498.225 146.100 153.095 160.557

* Hal ve terminal denetimlerinde 4.143 adet, merkez zabıta amirliklerince yapılan denetimlerde 16.100 adet engellenen kayıt dışı ekonomik faaliyetin toplamıdır.