Kayıtdışı Ekonomik Faaliyetlerin (Seyyar Satıcı) Engellenmesine Yönelik Yapılan Denetimler

Belediyemizin yetki ve sorumluluğundaki meydan, bulvar, cadde, sokak, ana yol, yaya kaldırımı gibi kamuya ait ortak kullanım alanlarında ki izinsiz işgallere ve seyyar satıcılara yönelik yapılan denetimler ile kentin estetiğini bozan izinsiz işgaller kaldırılmakta ve ilgilileri hakkında yasal işlem yapılmaktadır.

Bu kapsamda yıl içerisinde 21.964 adet kayıt dışı ekonomik faaliyet engellenmiştir.

Kayıtdışı Ekonomik Faaliyetlerin (Seyyar Satıcı) Engellenmesine Yönelik Yapılan Denetim Faaliyetleri

Ölçü20162017201820192020
Engellenen Kayıtdışı Ekonomik Faaliyet SayısıAdet21.55920.243*26.578*12.220*21.964*
Kaldırılan İşgal Sayısı (Ana arter ve Meydanlar)Adet8.3706.30611.0684.5524.397
İdari Yaptırım TutanağıAdet1.4591.4759427756.534
İdari Para CezasıTL153.095160.557116.808118.7421.221.297