TÜKETİCİ HAKLARININ YEREL YÖNETİMLERE YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İL BELEDİYELERİ ZABITA MÜDÜRLÜKLERİ ÇALIŞTAYI ANTALYA’DA DÜZENLENDİ

Ticaret Bakanlığının ev sahipliğinde, Tüketici Haklarının Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında “İl Belediyeleri Zabıta Amirliklerine Yönelik İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı” programı 28-29-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi.

Ankara, İstanbul ve Gaziantep Büyükşehir Belediyelerindeki iyi uygulamaların tüm büyükşehir ve il belediye zabıtalarına yaygınlaştırılması amacıyla “Tüketici Haklarının Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi” başlıklı bir proje başlatılmış ve bu kapsamda ilk olarak Büyükşehir Belediyeleri Zabıta Daire Başkanları ve İl Ticaret Müdürlerinin katılımıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ticaret Bakanlığı tarafından bir çalıştay yapılmıştı. Çalıştay’da alınan kararlar doğrultusunda, Büyükşehir Belediyelerinde tüketici haklarına ilişkin birim kurulması çalışmalarına hız verildi.

28-29-30 Kasım 2019 tarihinde Antalya’da düzenlenen çalıştayda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Amiri Sinan Kalender, “Tüketici Hakları Zabıta Amirliği İyi Uygulama Örneği” başlıklı sunumunu yaptı.

Bu projenin devamı niteliğinde olan ve büyükşehir olmayan 51 ile yönelik planlanan “Tüketicinin Korunması Uygulamalarının Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi İkinci Aşaması” ile projenin bütün Türkiye’ye yayılması hedeflenmektedir.