DİLEKÇE NO DİLEKÇE TÜRÜ DOSYA FORMATI
D1 Eksik Belge Tamamlama Dilekçesi – Ruhsatlı İşyeri
D2 Eksik Belge Tamamlama Dilekçesi – Ruhsatsız İşyeri
D3 Ruhsat Devri Yapılmasına İlişkin Dilekçe
D4 Ruhsat Güncellemesine İlişkin Dilekçe
D5 Adres Teyit Yazısı Talebi Dilekçesi
D6 Yeniden İtfaiye Raporu Düzenlenmesi için Dilekçe
D7 Yeniden Sağlık Hıfzıssıhha Denetimi İçin Dilekçe
D8 Ortaokul ve Ortaöğretim Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Kurumlar Hakkında Dilekçe
D9 Vaziyet Planı Dilekçesi
D10 Ruhsatlı İstasyon İçin Tadilat Kurulum ve Yerleşim Projesi Dilekçesi
D11 LPG İlavesi İçin Tadilat Kurulum ve Yerleşim Projesi Talebi Dilekçesi
D12 Ruhsatın Tahrip Olması veya Kaybolması Halinde Örneğinin Aslı Gibidir Yapılmasına İlişkin Dilekçe 

Açıklamalar

  • Belgelerinizi, talebinize uygun olan yukarıdaki dilekçe örneklerinden birinin ekinde ibraz edebilirsiniz.
  • Beyanname örneklerini internet sitemizden temin edebilirsiniz.
  • İbraz edeceğiniz dilekçeler/beyannameler/formlar, iş yeri imza yetkilisi tarafından ya da (noterden vekâletnameli) iş yeri vekili tarafından imzalanmış olmalıdır.
  • Belgelerin iş yeri vekili tarafından hazırlanması / ibraz edilmesi halinde dilekçe ekine vekâletnamesi de eklenmelidir.
  • Belgelerin aslı ve fotokopilerinin birlikte ibrazı halinde, belge fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra tasdik edilerek kabul edilir.
  • Posta ve benzeri dağıtım hizmetleri ile başvuru yapılması durumunda dilekçe ekinde belge asılları veya noter onaylı suretleri kabul edilir.
  • Dilekçeniz kayda alındığında verdiğiniz cep telefonu numarasına kısa mesaj ile evrak kayıt numarası gönderilmektedir.