DİLEKÇE NO DİLEKÇE TÜRÜ DOSYA FORMATI
D1 Eksik Belge Tamamlama Dilekçesi – Ruhsatlı İşyeri
D2 Eksik Belge Tamamlama Dilekçesi – Ruhsatsız İşyeri
D3 Kurulum ve Yerleşim Projesi Dilekçesi
D4 Yeniden İtfaiye Raporu Düzenlenmesi için Dilekçe
D5 Öğrencilere Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Özel Öğretim Kurumları Hakkında Dilekçe
D6 Ruhsat Devri Yapılmasına İlişkin Dilekçe
D7 Adres Teyit Yazısı Talebi Dilekçesi
D8 Ruhsat Güncellemesine İlişkin Dilekçe
D9 Ruhsatın Tahrip Olması veya Kaybolması Halinde Örneğinin Aslı Gibidir Yapılmasına İlişkin Dilekçe
D10 Yeniden Sağlık Hıfzıssıhha Denetimi İçin Dilekçe

Açıklamalar

  • Belgelerinizi, talebinize uygun olan yukarıdaki dilekçe örneklerinden birinin ekinde ibraz edebilirsiniz.
  • Beyanname örneklerini internet sitemizden temin edebilirsiniz.
  • İbraz edeceğiniz dilekçeler/beyannameler/formlar, iş yeri imza yetkilisi tarafından ya da (noterden vekâletnameli) iş yeri vekili tarafından imzalanmış olmalıdır.
  • Belgelerin iş yeri vekili tarafından hazırlanması / ibraz edilmesi halinde dilekçe ekine vekâletnamesi de eklenmelidir.
  • Belgelerin aslı ve fotokopilerinin birlikte ibrazı halinde, belge fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra tasdik edilerek kabul edilir.
  • Posta ve benzeri dağıtım hizmetleri ile başvuru yapılması durumunda dilekçe ekinde belge asılları veya noter onaylı suretleri kabul edilir.
  • Dilekçeniz kayda alındığında verdiğiniz cep telefonu numarasına kısa mesaj ile evrak kayıt numarası gönderilmektedir.