2020 YILI HARÇ TARİFESİ
Birim Fiyat
İş Yeri Açma İzin Harcı* 1 TL
*5000 m²‘yi geçen kullanım alanlarında en fazla 5000 TL alınır.
Muayene Ruhsat Rapor Harcı maktuen 13 TL
DİĞER ÜCRETLER İÇİN
ÜCRET TARİFESİ <