TURİSTLERE YÖNELİK ÇIKAR AMACIYLA İŞLENEN SUÇLAR VE KABAHATLER ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Turistlere Yönelik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar ve Kabahatler Çalıştayı, 9 Kasım Cumartesi günü İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Sözüer’in moderatörlüğünde üç oturumda gerçekleşen çalıştayda, turistlere yönelik çıkar amacıyla işlenen suçlar ve kabahatler konusu tartışıldı.

Çalıştaya; İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hülya Kaya, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, Akademisyenler, Odalar ve Sivil Toplum Kuruluşları katıldı.

Tüm paydaşların katıldığı çalıştayda, İBB Zabıta Daire Başkanımız Engin Ulusoy’un yapmış olduğu sunumda; Denetimler arttıkça vatandaşların başvuruları ve şikayetlerinde azalma görüleceğini, kent ve toplum düzeni için yapılacak denetimlerin konuyla ilgili paydaş kurum / kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin de desteğini alarak müşterek yapılması halinde daha etkili olacağı ve suistimallerin önlenebileceğini belirtti.

Çalıştayın son bölümünde sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Ardından kapanış konuşmaları ile birlikte çalıştay sona erdi.